Nákupný poriadok

Základní informace

 1. Základní povinností kupujícího před započetím nákupu je důkladně se seznámit s tímto nákupním řádem, dodacími podmínkami a reklamačním řádem.
 2. Ceny zboží ve virtuální prodejně zůstávají v platnosti do vydání nového ceníku.

Nákup zboží a vytvoření objednávky

 1. Zboží v katalogu je přehledně uspořádáno podle skupin. V průběhu listování katalogem je možno zobrazit jednotlivé položky zboží v malém detailu, a to se základní informací nebo v detailu velkém s informací podrobnější.
 2. Máte-li o zboží zájem, vhoďte ho do nákupního košíku kliknutím na tlačítko "KOUPIT", případně "Vložit do nákupního košíku". Počet kusů uveďte do políčka před tímto tlačítkem.
 3. Vámi vybrané zboží je od té doby umístěno v košíku. Obsah košíku máte možnost kdykoli zkontrolovat kliknutím na obrázek košíku v pravém horním rohu. Tímto úkonem se přesunete do pohledu Košíku a získáte okamžitě informaci o aktuálním obsahu objednávky.
 4. Obsah Vašeho košíku můžete změnit v kterémkoli okamžiku nákupu.
 5. Po zkotrolování obsahu košíku zvolte způsob přepravy a způsob platby. Následně klikněte na tlačítko "Pokračovat v objednávce"
 6. V druhém kroku zvolte zda se nakupujete jako soukromá osoba nebo jako firma a vyplňte kontaktní údaje ve formuláři. V případě potřeby můžete zadat i jinou adresu dodání od fakturační. Po vyplnění stiskněte tlačítko "Pokračovat v objednávce".
 7. Ve třetím kroku zkontrolujte obsah objednávky a kontaktní údaje, případně si objednávku můžete vytisknout kliknutím na tlačítko "Tisk objednávky"
 8. NA ZÁVĚR KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "POTVRDIT OBJEDNÁVKU". Tímto krokem je objednávka odeslána k nám a kopie objednávky Vám bude doručena na Vámi uvedený email.
 9. V okamžiku, kdy si náš obchodník prohlédne vaši objednávku, provede její potvrzení.
 10. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do registračního formuláře. Tímto bude splněn základní předpoklad proto, aby mohla být objednávka řádně a včas vyřízena. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat elektronickou poštou nebo telefonem. Vámi odeslaná objednávka je považována za závaznou. Jestliže se rozhodnete objednávku změnit, můžete tak dodatečně učinit ve lhůtě 12 hodin po jejím odeslání. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit dodávku zboží. V takovémto případě, se zavazujeme Vás vyrozumět elektronickou poštou nebo telefonem do 24 hodin od přijetí Vaší objednávky.

Platba za zboží a jeho dodání

 1. Zboží je kupujícímu dodáno přepravní službou PPL. V současné době doručujeme zboží pouze na území České a Slovenské republiky.
 2. Zboží je placeno podle způsobu, který si zvolíte v Pokladně.
 3. Dodací lhůta je dle druhu zboži a vždy od nás po objednávce obdržíte informaci o době dodání. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných službou PPL. Seznam dostupných plateb pro koncové zákazníky naleznete v Platební a dodací podmínky.
 4. Při přebírání zásilky dbejte prosím následujících pokynů:
  Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší rešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny Ing.jan Klímek - Vybavení pro Salóny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.
 • Firma si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

Zboží na objednávku

U zboží u kterého je uvedeno "zboží na objednávku" si zákazník zadává některé specifické provedení zboží (typ a barva potahu, barva konstrukce, atd..) Před zadáním zboží do výroby je nutno uhradit proforma fakturu, kterou zákazník stvrzuje objednávku a že byl s produktem v dostatečné míře seznámen. Až po řipsání částky na náš účet je zboží zadáno do výroby.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14 DNÍ:

 1. V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Tento nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší provozovně na adrese KLIRA PLUS, s.r.o., U Hrůbků 2000/140, 70030 Ostrava.
 2. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
 3. Dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku pak navazuje povinnost prodávajícího vrátit nejpozději do 30 dnů od odstoupení spotřebiteli zaplacené finanční částky.
 4. Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 5. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
 6. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží.
 7. Obal není nutný. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 8. Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

 9. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 10. K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
 11. Pokud je zboží poškozené, nefunkční, vykazuje mechanickou či jinou závadu, neúplné, opotřebené nebo narušené, NELZE ZBOŽÍ VRÁTIT VE 14 DENNÍ LHŮTĚ. Nárok na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě zaniká taktéž pro společnosti nakupující na IČO.
 12. Formulář pro vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) Vám zašleme emailem.
 13. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§ 53 odst. 8 Občanský zákoník)
 • V případě poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (vyráběné na zakázku) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Kontakt na provozovatele

KLIRA PLUS, s.r.o.
U Hrůbků 140
700 30 Ostrava - Zábřeh

mobil: +420 608 123 444
e-mail: info@pro-salony.cz

janklimek@seznam.cz
kontaktní osoba: Ing. Jan Klímek
IČO:29451523

DIČ: CZ29451523

číslo účtu FIO Banka: 2100706405/2010

číslo účtu pro platby ze slovenska: IBAN: CZ7920100000002000706408

                                                   BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX